Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hos TT Nyhetsbyrån - information om hur TT följer dataskyddsdirektivet GDPR

TT Nyhetsbyrån gör affärer med företag, inte med privatpersoner.

Vår kärnverksamhet är att vara nyhets- och bildredaktion. Artiklar, nyhetsbilder, videor och allt det digitala materialet som hör dit kan innehålla personuppgifter, men där gäller inte GDPR:s bestämmelser om att kunna få se utdrag, bli raderad, etc eftersom all redaktionell verksamhet lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (TF/YGL).

Se Datainspektionens förklaring om undantag för yttrande- och informationsfrihet

Men TT gör mer. Vi säljer bilder, video och grafik, vi gör uppdragsfotograferingar, förmedlar pressmeddelanden, skräddarsyr omvärldsbevakningar och erbjuder vissa redaktionella verktyg med mera. Då följer vi GDPR när vi hanterar personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig är TT Nyhetsbyrån AB, org.nr. 556564-5487.
 

Kunder

För kunder registrerar vi på personnivå namn, eventuellt befattning, och kontaktuppgifter för dem som använder våra system eller får våra utskick eller på annat sätt har kontakt med oss.

Våra system lagrar det som krävs för funktionaliteten, som t ex abonnemang på vår nyhetstjänst, bli aviserad när vi skrivit i ett visst ämne, eller om man vill lägga bilder i sina mappar på vår webb etc.

Vi loggar köp, hämtningar och utskick av material för att fakturera och vid behov kunna felsöka. Alla supportärenden sparas i ärendesystemet för att vi ska kunna gå tillbaka och se hur vi tidigare löst ett visst problem. Vi gör också statistik för att utveckla våra produkter.

Vi gallrar ut uppgifterna om kunder som varit passiva i två år, utom det som bokföringslagen tvingar oss att behålla.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.b) om avtal med kunden
 • artikel 6.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Ibland samlar vi in kontaktuppgifter för yrkesverksamma inom branscher som kan ha nytta av TT:s tjänster. Vi kan få dem från personerna själva eller från företagens sajter eller branschlistor. Syftet är att göra riktade kampanjer och bjuda på evenemang, som t ex frukostseminarier eller TT:s Almedalsmingel. Vi kan då spara namn, befattning, kontaktuppgifter och kontakthistorik. Sådana personuppgifter gallrar vi bort senast ett år efter avslutad kontakt, eller så snart någon ber om det.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.f) om berättigat intresse; marknadsföring, information om TT:s tjänster

Fotografer

Fotografer som säljer bilder genom TT:s rika bildarkiv finns också i våra system. Vi spar namn, kontaktuppgifter, bankkonto och säljhistorik för att kunna betala ut provision eller erbjuda nya uppdrag.

Om en fotograf vill avsluta samarbetet med oss, tar vi bort dess bilder samt all data om fotografen ur våra system, utom de uppgifter som bokföringslagen kräver att vi behåller.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.b) om avtal med fotografen
 • artikel 6.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Om en fotograf får i uppdrag av TT att ta bilder på personer så är fotografen själv personuppgiftsansvarig, eftersom den hanterar persondatat för att fullgöra sitt uppdrag och inte primärt har som uppgift att hantera personuppgifter åt TT. När TT fått bilderna, är även TT personuppgiftsansvarig.

 

Bilder och video

TT säljer foto och video för nyhetspublicering och andra användningar. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, men för övrig användning gäller GDPR. Om en bild visar människor som går att känna igen, så är det personuppgift enligt GDPR. Även namn etc i metadatat (bildbeskrivning, fotografnamn) är personuppgift.

TT:s eget syfte med hanteringen är att erbjuda bilder och video på en bred marknad. Vi vill även utöka kundkretsen. För att uppnå det visar vi upp bilderna och håller deras metadata sökbar så att potentiella köpare ska kunna leta, jämföra och hitta det som verkligen passar dem.

Som laglig grund stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.f) om berättigat intresse

 

TT Nyhetsbyrån AB är personuppgiftsansvarig för bilder, video och ljudinspelningar som finns i TT:s system. När någon köpt rätten att använda bild, video eller ljudklipp, så blir köparen personuppgiftsansvarig för sin egen användninga av detta.

Det innebär att en individ som t ex vill få bilder på sig borttagna ska vända sig till både köparen som publicerat den och till TT om TT har den kvar. TT ska då för egen del bedöma ifall det är TF/YGL eller GDPR som gäller.

Om TT tar bilder på personer på uppdrag av en specifik kund och sedan lagrar bilderna åt den kunden, så är kunden personuppgiftsansvarig och TT personuppgiftsbiträde.

TT är återförsäljare åt andra bildbyråer. Där ser vi att både TT och den ursprungliga bildbyrån är personuppgiftsansvariga var för sig.

Om TT säljer en bild eller video för att kunden ska använda den i marknadsföring eller annat som inte styrs av TF/YGL, så ska TT följa bildbranschens rekommendationer om modellavtal, som Bildleverantörernas förening BLF utarbetat.
 

Säkerhet

Inom vår organisation ser vi till att alla som jobbar på TT Nyhetsbyrån ska veta hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi datat på flera sätt med brandvägg, inloggningsskydd och kryptering. Våra system ligger både på egna servrar och i molntjänster i och utanför EU. Vi har avtal med molnföretag och andra underleverantörer för att de ska följa de strikta skyddsregler för persondata som gäller i hela EU-området.

 

Din rätt

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att

 • begära utdrag ur våra uppgifter om dig
 • få en uppgift om dig rättad
 • sluta bli kontaktad om våra tjänster
 • bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
 • begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill kräva något av ovanstående, är du välkommen att kontakta vår kundsupport:

kundsupport@tt.se
08-692 26 15

Brev till:

Kundsupport

TT Nyhetsbyrån AB

105 12 Stockholm

Märk brevet eller ämnesraden med “GDPR”.

Om du har klagomål, vänd dig först till vår kundsupport. Om du ändå blir missnöjd med hur vi besvarat din önskan, kontakta Datainspektionen.

Användning av cookies

TT Nyhetsbyrån använder sig av cookies. När du besöker TT Nyhetsbyrån webbsida, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (till exempel dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till TT Nyhetsbyråns webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.
De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster.

TT Nyhetsbyrån kan använda så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.
Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacons. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies eller web beacons.