Personuppgiftspolicy

Personuppgifter hos TT Nyhetsbyrån - hur TT följer dataskyddsförordningen GDPR

TT Nyhetsbyrån gör affärer med företag, inte med privatpersoner.

Vår kärnverksamhet är att vara nyhets- och bildredaktion. Artiklar, nyhetsbilder, videor och allt det digitala materialet som hör dit kan innehålla personuppgifter, men där gäller inte GDPR:s bestämmelser om att kunna få se utdrag, bli raderad, etc eftersom all redaktionell verksamhet lyder under Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (TF/YGL).

Se Integritetsskyddsmyndighetens förklaring om undantag för yttrande- och informationsfrihet

 

Men TT gör mer. Vi säljer bilder, video och grafik, vi gör uppdragsfotograferingar, förmedlar pressmeddelanden, skräddarsyr omvärldsbevakningar och erbjuder vissa redaktionella verktyg med mera. Då följer vi GDPR när vi hanterar personuppgifter. Vi lämnar inte ut persondata till andra.

Personuppgiftsansvarig är TT Nyhetsbyrån AB, org.nr. 556564-5487.
 

Kunder

För kunder registrerar vi på personnivå namn, eventuellt befattning, och kontaktuppgifter för dem som använder våra system eller får våra utskick eller på annat sätt har kontakt med oss.

Våra system lagrar det som krävs för funktionaliteten, som t ex abonnemang på vår nyhetstjänst, bli aviserad när vi skrivit i ett visst ämne, eller om man vill lägga bilder i sina mappar på vår webb etc.

Vi loggar köp, hämtningar och utskick av material för att fakturera och vid behov kunna felsöka. Alla supportärenden sparas i ärendesystemet för att vi ska kunna gå tillbaka och se hur vi tidigare löst ett visst problem. Vi gör också statistik för att utveckla våra produkter.

Vi gallrar ut uppgifterna om kunder som varit passiva i två år, utom det som bokföringslagen tvingar oss att behålla.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.1.b) om avtal med kunden
 • artikel 6.1.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Ibland samlar vi in kontaktuppgifter för yrkesverksamma inom branscher som kan ha nytta av TT:s tjänster. Vi kan få dem från personerna själva eller från företagens sajter eller branschlistor. Syftet är att göra riktade kampanjer och bjuda på evenemang, som t ex frukostseminarier eller TT:s Almedalsmingel. Vi kan då spara namn, befattning, kontaktuppgifter och kontakthistorik. Sådana personuppgifter gallrar vi bort senast ett år efter avslutad kontakt, eller så snart någon ber om det.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.1.f) om berättigat intresse; marknadsföring, information om TT:s tjänster
   

Via TT - pressmeddelandekanalen

Om du väljer att prenumerera på utskick från någon avsändare av pressmeddelanden i TT:s tjänst Via TT sparar systemet endast e-postadressen som du själv skriver in. Om du klickar på avregisteringslänken i ett utskick får du valet att tas bort automatiskt eller ändra dina inställningar.
I Via TT:s medielistor läggs mottagare in baserat på yrkesroll, från öppna listor och webbsidor. Dessa mottagare kan när som helst begära att bli borttagna och raderas då överallt i systemet.
Kunder som skickar pressmeddelanden i Via TT kan också hålla egna medielistor och ansvarar då för eventuella borttagningar och uppdateringar.
Hur personuppgiftsansvar med mera ser ut för Via TT kan du läsa mer i detalj under våra supportsidor, klicka Via TT och se under Allmänna frågor, Via TT och GDPR.
 

Fotografer

Fotografer som säljer bilder genom TT:s rika bildarkiv finns också i våra system. Vi spar namn, kontaktuppgifter, bankkonto och säljhistorik för att kunna betala ut provision eller erbjuda nya uppdrag.

Om en fotograf vill avsluta samarbetet med oss, tar vi bort dess bilder samt all data om fotografen ur våra system, utom de uppgifter som bokföringslagen kräver att vi behåller.

Här stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.1.b) om avtal med fotografen
 • artikel 6.1.c) om rättslig förpliktelse; bokföringslagen

Om en fotograf får i uppdrag av TT att ta bilder på personer så är fotografen själv personuppgiftsansvarig, eftersom den hanterar persondatat för att fullgöra sitt uppdrag och inte primärt har som uppgift att hantera personuppgifter åt TT. När TT fått bilderna, är även TT personuppgiftsansvarig.

 

Jobbsökande

När någon söker ett jobb hos TT så registrerar vi dess personuppgifter för att hantera den aktuella rekryteringsprocessen. Därefter måste vi spara uppgifterna i två år för att fullgöra våra skyldigheter enligt diskrimineringslagstiftningen. 
Vi sparar också uppgifterna i två år för framtida rekryteringar. Den som inte är intresserad av något annat jobb på TT uppmanas kontakta oss på hr@tt.se.

 

Bilder och video

TT säljer foto och video för nyhetspublicering och andra användningar. För nyhetspublicering och konstnärligt bruk gäller TF/YGL, men för övrig användning gäller GDPR. Om en bild visar människor som går att känna igen, så är det personuppgift enligt GDPR. Även namn etc i metadatat (bildbeskrivning, fotografnamn) är personuppgift.

TT:s eget syfte med hanteringen är att erbjuda bilder och video på en bred marknad. Vi vill även utöka kundkretsen. För att uppnå det visar vi upp bilderna och håller deras metadata sökbar så att potentiella köpare ska kunna leta, jämföra och hitta det som verkligen passar dem.

Som laglig grund stödjer vi oss på GDPR

 • artikel 6.1.f) om berättigat intresse

 

TT Nyhetsbyrån AB är personuppgiftsansvarig för bilder, video och ljudinspelningar som finns i TT:s system. När någon köpt rätten att använda bild, video eller ljudklipp, så blir köparen personuppgiftsansvarig för sin egen användning av detta.

Det innebär att en individ som t ex vill få bilder på sig borttagna ska vända sig till både köparen som publicerat den och till TT om TT har den kvar. TT ska då för egen del bedöma ifall det är TF/YGL eller GDPR som gäller.

Om TT tar bilder på personer på uppdrag av en specifik kund och sedan lagrar bilderna åt den kunden, så är kunden personuppgiftsansvarig och TT personuppgiftsbiträde.

TT är återförsäljare åt andra bildbyråer. Där ser vi att både TT och den ursprungliga bildbyrån är personuppgiftsansvariga var för sig.

Om TT säljer en bild eller video för att kunden ska använda den i marknadsföring eller annat som inte styrs av TF/YGL, så ska TT följa bildbranschens rekommendationer om modellavtal, som Bildleverantörernas förening BLF utarbetat.
 

Säkerhet

Inom vår organisation ser vi till att alla som jobbar på TT Nyhetsbyrån ska veta hur de får hantera personuppgifter och hur dessa ska skyddas. Tekniskt säkrar vi datat på flera sätt med brandvägg, inloggningsskydd och kryptering. Våra system ligger både på egna servrar och i molntjänster i och utanför EU. Vi har avtal med molnföretag och andra underleverantörer för att de ska följa de strikta skyddsregler för persondata som GDPR föreskriver.

 

Din rätt

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att

 • begära utdrag ur våra uppgifter om dig
 • få en uppgift om dig rättad
 • sluta bli kontaktad om våra tjänster
 • bli raderad ur våra system – under vissa förutsättningar
 • begära att vi tillfälligt inte använder de uppgifter vi har om dig

 

Kontakta oss

Om du har frågor eller vill kräva något av ovanstående, är du välkommen att kontakta vår kundsupport:

kundsupport@tt.se
08-692 26 15

Brev till:

Kundsupport
TT Nyhetsbyrån AB
105 12 Stockholm

Märk brevet eller ämnesraden med “GDPR”.

Om du har klagomål, vänd dig först till vår kundsupport. Om du ändå blir missnöjd med hur vi besvarat din önskan, kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Kakor - cookies

   Vi använder kakor (“cookies”) på TT:s sajter. Det fungerar likadant som på nästan alla sajter världen över: när du besöker någon webbsida hos oss bildas en textfil kallad kaka i din dator. Den innehåller information för att vårt system ska känna igen din dator, så att du t ex ska kunna ha kvar inställningar som du gjort på vår sajt.
   En kaka kan spara information om operativsystem, ip-nummer, vilken webbläsare du använder och från vilken webbadress du kom till TT:s sajt.
   Kakor och närbesläktade tekniker görs med två syften:

 • dels att hantera inloggning och skicka rätt information till rätt användare
 • dels att ge (anonymt) underlag för vår egen webbstatistik, för att vi ska kunna förbättra våra sajter och tjänster.

   Liksom de flesta företag använder TT flera verktyg för att se hur våra sajter fungerar för besökarna, det kan vara allt från web beacons till Google analytics, vilket innebär att även tredjepartskakor från externa analystjänster används.
   I många webbläsare kan du välja att inte ta emot kakor, ibland också vilka typer av kakor du vill acceptera. Kolla i inställningarna till din webbläsare. Om du blockerar alla sorters kakor, så kommer vår kundwebb inte att fungera alls för dig.
    Tidigare har TT:s webbanalyskakor haft ditt användar-id, men i och med GDPR gör vi om dem så att all data vi får blir anonymiserad. För att få bort den gamla kakan med användar-id:t: rensa cookies för app.tt.se i din webbläsare. När du kommer tillbaka, så är de nya kakorna anonymiserade.

Specifikt i Mediebanken

Följande gäller i TT:s Mediebank, tjänsten där ditt företag kan lagra egna bilder m m: 
Nödvändiga cookies:

 • i18next: Sparar användarens språkval
  • Lagras så länge sessionen är aktiv
    
 • connect.sid och ytterligare en cookie med långt alfanumeriskt namn:  Låter webbläsaren komma ihåg att du är inloggad
  • Lagras så länge sessionen är aktiv

Endast unika identifierare i användarens session lagras i cookies. Ingen användardata lagras i webbläsaren. 

Analys (ej kritiska, kan stängas av):

 • SL_C_ *: Smartlook. Analys av användarnas beteende. Används för att hitta förbättringar och buggar i applikationen.
  • Lagras så länge sessionen är aktiv och upp till ett år.
    
 • _ga och  _ga_* : Google analytics. Används för att mäta trafik och hur användaren använder applikationen
  • Lagras i upp till två år. Om en kund önskar, kan cookies av typen analys plockas bort.