Juridisk information
 

Allmänna villkor- bild

Dessa allmänna villkor gäller då kunden får tillgång till bilder från TT Nyhetsbyrån. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem från TT Nyhetsbyråns digitala arkiv till egen dator.
 


Allmänna villkor- redaktionellt

Dessa allmänna villkor gäller för TT Nyhetsbyrån AB:s (nedan kallat TT) tillhandahållande av redaktionellt material till avtalsslutande part (nedan kallad Kunden)
 


Personuppgiftspolicy

TT Nyhetsbyrån registrerar och behandlar kunders personuppgifter. TT Nyhetsbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).