TT-SPRÅKET

TT-språket är en samling skrivregler, ord och begrepp till hjälp för alla som skriver. Reglerna är utformade för TT:s egna medarbetare, men de följs i stor utsträckning av svenska medier och av personer som gillar språk.

kom i gång


 


 

TT-SPRÅKET
- en del av TT Nyhetsbyrån