ORGANISATION

Vi är 208 anställda och 150 av oss arbetar med nyhetsproduktion som journalister, fotografer, nyhetstecknare med mera. Vårt huvudkontor ligger vid Slussen i Stockholm men vi har även kontor i Malmö, Göteborg, Bryssel och Sydney. Sedan 2016 tar ett arbetslag i Sydney över nyhetsproduktionen när redaktionen i Stockholm stänger sin bevakning över natten. På så vis är vi bemannade dygnet runt. Vd och chefredaktör för TT Nyhetsbyrån är Jonas Eriksson.

TT Nyhetsbyråns koncernledning

TT Nyhetsbyrån ingår i TT-Gruppen. Andra varumärken som ingår i gruppen är Retriever, ledande i Norden inom mediebevakning, medieanalys och företagsinformation. TT Nyhetsbyrån är majoritetsägare i Retriever. I gruppen ingår även Scanpix Baltics. TT-Gruppens ägare är landets ledande mediekoncerner, däribland Bonniers och Schibsted.

Ägarbild

Bonnier äger cirka 40%, Schibsted cirka 40% och NTM cirka 20%.

Schibsted Sverige AB 39,64%
AB Kvällstidningen Expressen 13,21%
AB Dagens Nyheter 13,21%
Sydsvenska Dagbladets AB 13,21%
Norrköping Tidningars Media AB 13,21%
AB Uppsala Nya Tidning 6,61%
Norrbottens Media AB 0,89%
   
   
   
   
   
   
   
 

TT Nyhetsbyråns styrelse

LEDAMÖTER

Mats Johansson Bonnier (Ordförande)
Lotta Edling Dagens Industri
Anna Careborg Svenska Dagbladet
Lennart Foss NTM Media
Lena K Samuelsson Schibsted
Carl Cato TT Nyhetsbyrån (A)
Anna Karolina Eriksson TT Nyhetsbyrån (A)
Olle Lindström TT Nyhetsbyrån (A, suppleant)

SUPPLEANTER

Sören Andersson NTM Media
Fredrik Björnsson DN
Frida Kvarnström Schibsted
Øyulf Knapstad Hjertenes Schibsted
Karin Olsson Expressen

(A) = arbetstagarrepresentanter