Raoul Galli

Raoul Galli är socialantropolog och jobbar vid Stockholms universitet. Han har riktat in sig på frågor som handlar om kultur, makt och sociala ojämlikheter. Efter att ha följt reklambranschen i över ett decennium kan han konstatera att reklamen inte speglar samhället, utan snarare människorna som skapar den.


Hur ser du på utvecklingen kring normer och stereotyper i reklam?

Reklamen reflekterar den värld som skapar den. Den speglar reklammänniskornas värld, deras syn på samhället och hur de vill att samhället ska se ut. För att förstå varför reklamen ser ut som den gör, försök förstå varför reklambranschen ser ut som den gör, vilka som jobbar där och hur deras diskussioner går. Det är väldigt homogent vilka som jobbar där. Med tiden har man visserligen börjat prata om normkritik, men det går väldigt långsamt och har skett väldigt sent om vi jämför med andra delar av samhället. Det är en paradox eftersom reklambranschen på ett sätt upplever sig vara något slags näringslivets avantgarde.

 

”Rätt väg att gå är att börja med reklambranschen själv och hur lycka och framgång ser ut där”.

 

Vilka normer och stereotyper anser du vara vanligt förekommande i reklamen?

Eftersom mycket av reklamen handlar om att vi ska må bättre, bli lyckligare och tillfredsställa våra behov, finns det också väldigt stereotypa föreställningar om vad som gör oss till lyckliga människor, vad det är för behov som är de viktigaste för oss. Jag tycker att rätt väg att gå är att börja med reklambranschen själv och hur lycka och framgång ser ut där. Man kommer aldrig ifrån att det är de som jobbar i reklambranschen och uppdragsgivarnas föreställningar om samhället, som är den tyngsta orsaken till att reklamen blir som den blir.

 

”Vi inser rätt snabbt att det handlar om maktfrågor i samhället”

 

Vad tycker du är problematiskt med stereotypa och normativa bilder?

Jag kan enkelt tycka att det är tråkigt, tragiskt och fel, men samtidigt fattar jag att det är så samhället fungerar. Det finns en massa förenklade föreställningar om saker och ting eftersom människor till vardags måste förenkla. Samtidigt kan vi intressera oss för varför stereotypa bilder ser ut som de gör. Vi inser rätt snabbt att det handlar om maktfrågor i samhället, att det finns vissa grupper som dominerar och vissa grupper som är dominerade. Det är det sociala maktspel som samhället genomsyras av och det kan man tycka är dåligt, men det lär vi säkert aldrig komma ifrån helt och hållet.

 

”Det är klart att de har möjlighet att påverka eftersom det är en enorm kraft i reklamen”.

 

Hur ser du på reklambranschens möjligheter att utmana normer och stereotyper?

Reklambranschens starkaste säljargument är att de har makt att påverka, men när de får kritik för hur de använder sin makt säger de att ”men vi kan inte påverka någonting, vi speglar bara samhället”. Där finns det en paradox, men på senare tid tycker jag mig ha sett att branschens företrädare själva börjat inse detta och börjat tala om det. Det är klart att de har möjlighet att påverka eftersom det finns en enorm kraft i reklamen.
 

 

Foto:Maja Suslin/TT