Böjningar

ALLA FORMER

Obest. sing

Best. sing

Obest. plural

Best. plural

cappuccino

cappuccinon

cappuccino

cappuccinona

center

centret

center

centren

centrum

centrumet

centrum

centrumen

container

containern

containrar

containrarna

dollar

dollarn

dollar

dollarna

euro

euron

euro

eurona

förhållande

förhållandet

förhållanden

förhållandena

gangster

gangstern

gangstrar

gangstrarna

högstadium

högstadiet

högstadier

högstadierna

jubileum

jubileet

jubileer

jubileerna

kafé

kaféet

kaféer

kaféerna

kranium

kraniet

kranier

kranierna

krematorium

krematoriet

krematorier

krematorierna

lågstadium

lågstadiet

lågstadier

lågstadierna

massmedium

massmediet

massmedier

massmedierna

medium

mediet

medier

medierna

meter

metern

meter

meterna

minut

minuten

minuter

minuterna

museum

museet

museer

museerna

ordförande

ordföranden

ordförande

ordförandena

piccolo

piccolon

piccolor

piccolorna

plenum

plenumet

plenum

plenumen

podium

podiet

podier

podierna

resande

resanden

resande

resandena

schlager

schlagern

schlager

schlagerna

sambo

sambon

sambor

samborna

sari

sarin

sarier

sarierna

scenario

scenariot

scenarier

scenarierna

sekund

sekunden

sekunder

sekunderna

serum

serumet

serum

serumen

solarium

solariet

solarier

solarierna

stadium

stadiet

stadier

stadierna

stipendium

stipendiet

stipendier

stipendierna

studio

studion

studior

studiorna

svarande

svaranden

svarande

svarandena

sökande

sökanden

sökande

sökandena

timme

timmen

timmar

timmarna

tornado

tornadon

tornador

tornadorna

tsunami

tsunamin

tsunamier

tsunamierna

video

videon

videor

videorna

 

GENITIV-S

Genitiv-s behöver inte sättas ut efter namn som slutar på -s, -x eller -z:

Obelix hund heter Idefix.

När ett namn i grundform slutar på -s kan man av tydlighetsskäl lägga till en apostrof efter sista bokstaven. Det minskar risken för att -s uppfattas som en ändelse och faller bort om frasen formuleras om:

Premiärminister Valdis Dombrovskis' regering

Limoges' porslinsindustri är berömd.

(Apostrof före s hör hemma i engelskan: McDonald's. Använd med måtta på svenska)

Tappa inte bort genitiv-s i namn som stavas så att -s kan vara svårt att uppfatta i uttalet, märk Alices, Assanges, Bushs, Louises och Ibrahimovics namn. Att -s inte alltid hörs är ett problem för det talade språket, här gäller det att utnyttja det faktum att man kan vara tydligare i skrift.