Aktuellt

Vitryssland blir Belarus

I likhet med andra ledande nationella medier har TT övergått till att använda benämningen Belarus för det som tidigare hetat Vitryssland.

Genom att använda Belarus minskas risken för sammanblandning med Ryssland, och namnet uttrycker tydligare den självständighet gentemot Ryssland som många belarusier vill lyfta. Skälen till bytet är alltså snarare praktiska och politiska än språkliga. För en diskussion om bakgrunden till namnbytet, se gärna denna artikel i Språktidningen. Landets invånare kallas hädanefter belarusier och adjektivet blir belarusisk.
 

Makedonien blir Nordmakedonien

Sedan Makedonien 1991 utropade självständighet från det forna Jugoslavien har landet legat i konflikt med Grekland om namnet Makedonien. Grekland har inte accepterat namnet och bland annat ansett att det kan utgöra grunden för ett territoriellt anspråk på den grekiska regionen med samma namn.

Nu har parterna hittat en lösning som innebär att landet Makedonien byter namn till Nordmakedonien så snart formella beslut fattats av Makedoniens och Greklands parlament. 

Om så sker blir Nordmakedonien den benämning som också kommer att användas av TT.

Landets invånare kallas i så fall nordmakedonier och adjektivet blir nordmakedonsk/nordmakedonska.

TT SPRÅKET
- en del av TT Nyhetsbyrån