Aktuellt

Vitryssland nu Belarus

I likhet med andra ledande nationella medier har TT övergått till att använda benämningen Belarus för det som tidigare hetat Vitryssland.

Genom att använda Belarus minskas risken för sammanblandning med Ryssland, och namnet uttrycker tydligare den självständighet gentemot Ryssland som många belarusier är måna om. Skälen till bytet är alltså snarare praktiska och politiska än språkliga. För en diskussion om bakgrunden till namnbytet, se gärna denna artikel i Språktidningen. Landets invånare kallas hädanefter belarusier och adjektivet blir belarusisk.
 

Makedonien nu Nordmakedonien

Sedan Makedonien 1991 utropat självständighet från det forna Jugoslavien blossade en konflikt upp med Grekland om namnet Makedonien. Grekland accepterade inte namnet, bland annat med hänvisning till att det kan utgöra grunden för territoriella anspråk på den grekiska regionen med samma namn.

2018 hittade parterna en lösning som innebar att landet Makedonien byter namn till Nordmakedonien. Uppgörelsen trädde i kraft året efter, sedan de båda ländernas parlament godkänt den. 

Därmed är Nordmakedonien den benämning som också används av TT. Landets invånare får om de vill kalla sig makedonier, men den generella termen är nordmakedonier, adjektivet är nordmakedonsk/nordmakedonska.

TT SPRÅKET
- en del av TT Nyhetsbyrån