Engelska till svenska

ANVÄND SVENSKA!

 • Operationen utfördes av ett läkarlag (inte läkarteam)
 • Den svenska tv-gruppen (inte tv-teamet)
 • Föremålet är en replik (inte en replika/replica)
 • Han sade sig trivas med eller tycka om (inte vara bekväm med)
 • Försöket gick snett eller misslyckades (inte gick fel)
 • Företaget är statligt eller statsägt (inte regeringsägt)
 • Krav eller villkor uppfylls (inte möts)
 • Valresultat kan vara preliminära (inte provisoriska)

Undvik engelskt plural-s. Ett sådant blir extra tokigt i lånord, där s-plural inte är rätt på originalspråket heller.

 • flera cappuccino (inte cappuccinos)
 • flera piccolor (inte piccolos)
 • flera tornador (inte tornados)
 • flera tsunamier (inte tsunamis)
 • flera scenarier (inte scenarios)
 • flera sarier (inte saris)
 • flera sambor (inte sambos)

Se vidare kapitlen Ordformer/Substantiv och Knepiga böjningar/Alla former för pluralis och bestämd form av fler ord.

 

EUROLAND

TT skriver inte Euroland om den grupp av stater som har euro som gemensam europeisk valuta.

Man kan dock skriva om exempelvis Finland som ett euroland (med gemen begynnelsebokstav) och om alla de länder som använder euro som euroländer.

 

VARNING FÖR SVENGELSKA

Skriv inte ...

... utan

agenda

dagordning

airbag

krockkudde

all time high

börsrekord

belgian blue

belgisk blå

boom

uppgång

briefa

kort informera någon, upplysa

call center

teletjänstcentral - precisera gärna: telefontjänst, informationstjänst, kundtjänst eller liknande

case

fall, typfall, exempel

controller

styrekonom

cracker

egentligen knäckare, men hackare används i normalspråk

crawltext

(tv-term)

kryptext

cyberspace

cyberrymden

design

formgivning

doping

dopning

dotcomföretag

e-handelsföretag

exchange rate mechanism (ERM)

europeiska växelkurssamarbetet

e-mail

e-post

exit poll

vallokalsenkät

fast food

snabbmat

free lance

frilans

food processor

matberedare

hacker

hackare

hangarounds

anhängare

headhunt

i många fall kan man använda handplocka

hearing

utfrågning

highlights

höjdpunkter

inlines

rullskridskor

joint venture

samägt företag, samföretag, samriskprojekt

konceptbil

(modeord i bilbranschen)

experimentbil

maila

skicka/sända e-post, e-posta, mejla

midquarter-update/report

(ekonomi)

halvkvartalsrapport

on line

direktansluten

outlet

överskottsbutik, reabutik

outsourca

lägga ut på driftentreprenad/underleverantör eller bara lägga ut

outstanding

i en klass för sig, enastående

pay-per-view

beställ-tv

pressrelease

pressmeddelande

printer

skrivare

prospect

provmedlem

public service

allmännyttig/i allmänhetens tjänst

skinhead

skinnskalle, skinnhuvud

split

aktiedelning

omvänd split

aktiesammanslagning

t-shirt

T-tröja

talkshow

pratprogram

van

minibuss

whiplashskada

pisksnärtsskada

windstopper

vindtygsjacka

world cup

världscupen

 

Låt dig inte luras!

Engelska

synes betyda

men ...

a, an

en, ett

Skriv INTE exempelvis "använts som ett slagträ i debatten" utan "använts som slagträ i debatten". Bestämningen en/ett är alldeles onödig i svenskan i sådana konstruktioner till skillnad från i engelskan.

administration

administration

I USA ofta mycket bättre med förvaltning eller regering. På andra håll ibland regim.

ambitious

ambitiös

Snarast ett negativt omdöme (äregirig) men har även betydelsen framåt (om människor) och högtflygande (om planer).

America

Amerika

I och för sig korrekt, men oftast avses USA.

the Americans

amerikanarna

Nej, det svenska ordet syftar på bilar. Folket, i bestämd form, kallas amerikanerna.

announce

annonsera

Skriv hellre anmäla, avisera, tillkännage, meddela. Se även unannounced - oannonserad.

attack

attackera

Variera gärna med anfalla, angripa, överfalla, ge sig på, kasta sig över etc.

barracks

baracker

Nja, vanligen kasern eller förläggning.

bodies

kroppar

Om det handlar om döda människor använd gärna t ex ordet lik eller, beroende på sammanhanget, stoft, omkomna, förolyckade, kvarlevor, kadaver etc. Och naturligtvis döda. Likaså kan man utifrån dödsfallens art variera med exempelvis de mördade, drunknade, skjutna, kvävda, levande begravda etc för att få ner antalet "kroppar".

 

chickens

kycklingar

Brukar vara höns.

cite

citera

Bör vanligen översättas till åberopa, hänvisa till, referera (citera heter quote).

 

class

klass

Ofta lektion (även om "klass" tycks ha fått fotfäste i dansvärlden). Class syftar också ofta på en hel årskull/årsklass, som i "Class of 2002".

coalition

koalition

Skriv hellre allians om det handlar om militärt allierade i exempelvis Irak och Afghanistan.

 

comfortable with

bekväm med

Bör hellre heta: tycker om, trivs med eller något liknande.

confirm

konfirmera

Bekräfta, heter det vanligen.

conspiracy

konspiration

Ordet förekommer ofta i åtal och betyder inte nödvändigtvis "konspiration" eller "sammansvärjning". Kan oftare tolkas ungefär som förberedelse till brott av ett eller annat slag.

construction

konstruktion

Inte sällan byggnad eller byggnation.

copies

kopior

Ofta exemplar, av t ex sålda böcker eller skivor.

critical

kritisk

Inte sällan bättre med avgörande eller ytterst viktig.

day

dag

Motsvarar ofta snarare dygn, t ex "kidnappade i xx dygn".

death squads

dödsskvadroner

Skriv dödspatruller, INTE dödsskvadroner. Skvadron är ett kavalleri- eller flygförband av kompanistorlek och heter inte squad på engelska. Squad betyder "liten grupp odisciplinerade soldater", "mordpatrull" etc.

donor

donator

Donator, om det handlar om organdonation. Annars ofta givare, givarländer, biståndsgivare.

exam

examen

Bör i utbildningssammanhang vara tentamen, skrivning, prov eller liknande. Examen = degree (utbildningen) eller graduation (ceremonin).

even

även

... men ofta snarare till och med.

eventually

eventuellt

Nej, inte alls. Betyder till slut, slutligen.

familiar with

familjär med

Det engelska uttrycket står för förtrogen med. Familjär på svenska betyder ledig, otvungen.

family

familj

Syftar ofta på vad vi i Sverige kallar släkt.

formally

formellt

Ordet kan vara både negativt (formellt, ytligt) och motsatsen (uttryckligen, på allvar).

fresh

färsk

Beror på sammanhanget. Ofta betyder det ny.

go wrong

gå fel

Några alternativ: bli fel, gå snett, slå slint.

government

regering

Betyder stundom statsapparat, förvaltning, offentlig sektor eller liknande. Sammansvärjning i syfte att "overthrow the government" är sällan riktad mot just den sittande ministären utan kanske mest mot hela statsskicket. Och på lägre nivåer kan "government" förstås också vara lokala/regionala offentliga myndigheter etc.

government owned

regeringsägd

På svenska statsägd eller statlig.

government of national unity

nationell enhetsregering

Samlingsregering brukar vi säga.

hack to death

hacka ihjäl

Hugga eller sticka ihjäl handlar det om. Hacka = chop.

headquarters

huvudkvarter

Heter högkvarter på svenska.

high profile

hög profil, högprofilerad

Låter inget vidare på svenska. Ofta fungerar känd, berömd, uppseendeväckande eller liknande bättre.

high ranking

högt rankad

Fungerar i vissa sporter men knappast om diplomater, tjänstemän eller politiker som snarare är högt uppsatta.

honour

hedra

Snarast respektera när det gäller exempelvis avtal, överenskommelser, praxis.

identical twins

identiska tvillingar

Enäggstvillingar heter det.

implement

implementera

Bättre att skriva tillämpa, genomföra i praktiken, omsätta i handling.

indicate

indikera

Antyda är bättre när en person ligger bakom, men om det är t ex en mätare eller ett mätinstrument kan man skriva ange eller visa.

informer

informatör

I polisiära sammanhang oftast tjallare, tipsare, angivare.

leadership

ledarskap

Ledning är ofta en bättre översättning. Ledarskap är något som utövas av en ledning/ledare/chef.

league

liga

Kan vara liga eller serie men ofta också förbund. League of Nations = Nationernas förbund, The Arab League = Arabförbundet.

leave behind

lämna bakom

Ibland bättre med lämna på efterkälken eller överge.

legislator

lagstiftare

På svenska snarare parlamentariker eller, beroende på land, riksdagsledamot, knessetledamot, senator och så vidare.

lift

lyfta

Stämmer om just lyfta i fysisk mening avses, men ofta är häva eller upphäva en bättre översättning (exempelvis förbud hävs, inte lyfts).

mammoth

mammut

Jodå, djuret heter eller hette så. Men när ordet används som förstärkning är det mer svenskt att tala om mastodont eller jätte i samband med exempelvis stormar.

massive

massiv

Ofta avses enorm eller jättelik. Massiv är på svenska någonting annat (massivt guld t ex)..

meet

möta

Javisst, men inte alltid. Man möter inte ett krav eller villkor utan uppfyller det.

military campaign

militär kampanj

Termen står snarast för militära operationer, fälttåg, offensiver och krigföring. "Kampanj" blir en förskönande omskrivning, en eufemism.

mislead

missleda

Vilseleda heter det.

mission

mission

Förvisso, men mest uppdrag, sändebud, beskickning, delegation.

morale

moral

Betyder oftast stridsmoral, motivation, kamplust, kämparanda.

neck

nacke

Det engelska ordet betyder hals. Nacke heter back of the neck.

officer

officer(are)

Handlar det om poliser är de konstaplar.

passionate

passionerad

Kan stämma, men ofta avses engagerad.

pastor/priest

präst

I kristen församling: Pastor i frikyrka, annars präst. I muslimsk församling: Hos shiiter (mest Iran) oftast mulla, hos sunniter (större delen av arabvärlden m m) imam.

priority

prioritet

Saker är inte prioriteter på svenska, de har eller ges prioritet.

provisional

provisorisk

I fråga om t ex tidiga valresultat inte provisorisk utan preliminär.

quarter

kvarter

Översätts ofta med kvarter i sammanhang där det hellre borde stå stadsdel.

rally

rally

Rally på svenska fungerar bra i sport- och ekonomitexter, men i politiska sammanhang betyder det oftast möte eller massmöte.

resort

resort

Semesteranläggning, semesterort, badort.

satisfied

nöjd

Om någon i en text "is satisfied that ..." betyder det oftast inte att han/hon är tillfreds med läget utan att han/hon är övertygad om eller helt säker på att något positivt kommer att ske.

sectarian, sectarianism

sekteristisk, sekterism

Sekteristisk och sekterism är inte helt lyckade översättningar. Utöver att det är oklart vad orden betyder på svenska så används engelskans "sect" för betydligt större religiösa grupperingar än svenskans "sekt". Uttryck som sectarian violence översätts bättre med "våld mellan religiösa grupper" eller liknande.

states

stater

Står i exempelvis USA eller annan federation för delstater. State som förled markerar således ofta delstatlig - i motsats till federal, som betyder federal/statlig.

stop from

stoppa från

Att stoppa någon från att göra något är dålig svenska. Hindra någon, heter det.

students

studenter

Ofta är de snarare skolbarn, skolungdomar, elever.

technology

teknologi

Kan nästan alltid översättas till teknik, vilket är kortare och enklare. Teknologi är läran om teknik.

text book

textbok

Kurslitteratur, läromedel, fackbok eller liknande.

towns

städer

Engelskans towns kan vara rätt små, inte sällan byar eller glest befolkade kommuner. Samhällen kan vara ett bra ord att använda.

train (verb)

träna

Kan vara träna, men då språket mår bra av variation kan man också skriva öva, utbilda, dressera med mera.

training camp

träningsläger

Går bra i idrottssammanhang men inte när terrorister går sprängarkurser. Då snarare utbildningsläger, terrorläger eller liknande.

transparency

genomskinlighet

När det handlar om möjlighet till insyn finns många fullgoda alternativ beroende på sammanhang: insyn, offentlighet, genomsynlighet och öppenhet.

tribe

stam

Stämmer visserligen men har olika laddning. I arabiska, afghanska och pakistanska sammanhang är det bättre att skriva klan. I andra sammanhang kan man använda folkslag, folkgrupp eller etnisk grupp för att komma ifrån det kolonialt klingande stam.

troops

trupper

Kan förvisso ibland översättas med trupper, men lika ofta handlar det om enskilda soldater.

unannounced

oannonserad

Bör sällan bli oannonserad i TT-texter. Mycket hellre oanmäld, oväntad, överraskande, som inte meddelats i förväg etc.

weekday

veckodag

Nej, vardag säger vi.

worst

värst

Ofta är sämst det bästa ordet att ta till.

TT SPRÅKET
- en del av TT Nyhetsbyrån