Andra språk

Här beskrivs hur vi skriver ord på andra språk i svenskan.

 

Ovanliga tecken

ACCENTER OCH LIKNANDE

TT kan använda följande diakritiska tecken (accenter och uttalstecken) och nordiska vokaler i utländska orts- och personnamn:

  • akut accent över vokalerna a, e, i, o, u och y
  • grav accent över vokalerna a, e, i, o och u
  • cedilj - främst på bokstaven c = ç som i Moçambique
  • tilde - exempelvis på bokstaven n = ñ som i El Niño
  • trema över i eller e som i Claës (utöver "tyska" ü)
  • de nordiska vokalerna æ och ø

Strävan är att texterna så långt möjligt ska vara kompletta med dessa tecken. Men det kan ibland vara svårt att veta om sådana ska användas eller inte och tidskrävande att få visshet. Därför kan diakritiska tecken emellanåt saknas.

Av samma skäl skriver TT heller inte ut exempelvis tecknen cirkumflex, dubbel akut accent, hake, svans, brevis eller andra som är ovanliga i svensk text.

Bland andra dessa europeiska städer och områden skriver TT med trema i namnet:

Düsseldorf, Fürth, Kitzbühel, Lübeck, Lüneburg, Mülheim, München, Münster, Neumünster, Nürnberg, Osnabrück, Rügen, Saarbrücken, Würzburg och Zürich.

Brygge skrevs tidigare Brügge, men här har tremavarianten övergivits.

 

DANSKT OCH NORSKT

Orts-, person- och partinamn i Danmark och Norge med nordiska vokaler, främst æ och ø, skrivs av TT på samma sätt som i hemlandet.

Undantag görs för dessa områden, städer och sund där svensk skrivning har gammal hävd: Köpenhamn, Grönland, Själland, Stora Bält, Lilla Bält, Spetsbergen och Vitön.

De danska färjelägena Helsingör, Dragör, Rödby och Rönne anses också vara så inarbetade i svenskan att de får förses med svenskt ö.

Observera att i Danmark skrivs städer som Ålborg, Århus, Åbenrå och Grenå ibland med å och ibland med aa. TT skriver dem med å.

Inget hindrar att även sund som exempelvis Femer Bælt, Fakse Bugt och Jammerbugten i TT-text försvenskas till Femer Bält, Faksebukten och Jammerbukten. Den stora ön i Femer Bælt är dock tysk och heter Fehmarn.

Norges kronprins Haakon skrivs med aa, till skillnad från en rad äldre norska regenters namn Håkon.