Internationellt

Innehåll


Geografiska namn

KAUKASUS – KAUKASIEN

Kaukasus är en bergskedja, Kaukasien är det geografiska området mellan Svarta havet och Kaspiska havet där bland annat Georgien, Azerbajdzjan, Tjetjenien och Dagestan ligger.

TT skriver Skagerrak till skillnad från vissa uppslagsböcker som har valt en annan stavning.

Gardermoen heter den norska storflygplatsen, inte Gardemoen.

 

SANKT, S:T ELLER SANKTA?

TT har valt att skriva namn på Sankt eller Sankta med förkortningen S:t. Således skriver vi såväl S:t Petersburg som S:t Annas skärgård och S:t Eriksgatan.

Däremot används inte förkortningen på orter på andra språk. Vi skriver San Francisco, Saint-Germain, Saint Louis, Santa Monica.

TT-språket har också mer detaljerade anvisningar för geografiska namn i vissa språkområden, se Andra språk.

 

EU

EU är långt ifrån en enda sammanhållen myndighet. Tänk därför på att vara försiktig med det svävande begreppet EU när det handlar om olika förslag, beslut och diskussioner inom Europeiska unionens många instanser och institutioner.

I rapporteringen slår ofta engelska beteckningar och titlar igenom. TT använder i huvudsak de officiella svenska namnen, även om vissa varianter förekommer för att förtydliga och/eller förenkla.

Här är några av de vanligaste begreppen:

 

Officiell engelsk form Officiell svensk form TT använder
European Commission Europeiska kommissionen EU-kommissionen
European Parliament Europaparlamentet Europaparlamentet eller EU-parlamentet
European Council Europeiska rådet oftast omskrivet till toppmötet eller stats- och regeringscheferna
Council of Ministers Europeiska unionens råd ministerrådet, ofta omskrivet till EU:s (eller medlemsstaternas) finansministrar, utrikesministrar etc, beroende på vilket av de tio råden det handlar om
Court of Justice of the European Union Europeiska unionens domstol EU-domstolen
President of the European Commission Europeiska kommissionens ordförande EU-kommissionens ordförande (just nu Ursula von der Leyen)
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik EU:s utrikeschef eller EU:s utrikesansvariga eller EU:s utrikeskommissionär (just nu Josep Borrell)
President of the European Council Europeiska rådets ordförande EU:s (ständige eller permanente) rådsordförande (just nu Charles Michel)
President of the European Parliament Europaparlamentets talman EU-parlamentets (eller Europaparlamentets) talman (just nu Roberta Metsola)

 

EU:S HUVUDSÄTEN


Något enskilt EU-högkvarter finns inte, även om Bryssel inofficiellt kan kallas för EU:s huvudstad. EU-kommissionen sitter i huvudsak i Berlaymont-byggnaden vid Schuman-rondellen i centrala Bryssel, mitt emot Europa-byggnaden där toppmöten hålls och Justus Lipsius-byggnaden som hyser ministerrådets möten.

EU-parlamentet har en av sina huvudbyggnader ett par kvarter bort, vid Luxemburg-torget. De flesta parlamentssessionerna hålls dock i Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg.

EU ska inte blandas samman med Europarådet, som är en helt annan organisation som för närvarande samlar 47 länder från hela Europa. I Europarådets parlamentariska församling (PACE) möts totalt 621 representanter för ländernas egna parlament, varav sex från Sverige, fyra gånger om året.

Under Europarådet sorterar dessutom Europadomstolen för mänskliga rättigheter – som alltså inte har någonting med EU-domstolen att göra.

 

EU-VALET 2019

Den 23-26 maj 2019 hölls val till Europaparlamentet (EU-parlamentet) i samtliga de 28 medlemsländerna, inklusive Storbritannien. Totalt valdes 751 ledamöter, varav 20 från Sverige. När Storbritannien sedan lämnade EU den 31 januari 2020 ändrades siffran till 705 ledamöter, varav 21 från Sverige. För de partigrupper som ledamöterna tillhör använder TT oftast de etablerade engelska förkortningarna:

 

Förkortning    Engelskt namn     Svenskt namn    Politisk färg   Svenska deltagare
EPP European People's Party Europeiska folkpartiet kristdemokratisk, konservativ M och KD
RE Renew Europe Förnya Europa liberal L och C
S&D Progressive Alliance of Socialists and Democrats Progressiva förbundet av socialdemokrater i Europaparlamentet socialdemokratisk S
GUE/NGL European United Left-Nordic Green Left Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster socialistisk V
De gröna/EFA The Greens-European Free Alliance De gröna/Europeiska fria alliansen miljöpartistisk MP
ECR European Conservatives and Reformists Europeiska konservativa och reformister EU-skeptiskt konservativ SD
ID Identity and Democracy Identitet och demokrati Högernationalistisk -
- Non-inscrits grupplösa - -

 

Terroristorganisationer

Så här skriver TT namnen på en del organisationer som pekats ut som terrorgrupper. Vi använder oftast översättningen till svenska när en etablerad sådan finns.

 

IS (Islamiska staten)

al-Dawla al-Islamiyya

TT skriver IS, namnet är så etablerat att förkortningen inte alltid måste skrivas ut. TT använder begreppen terrorrörelse, terrorgrupp som beskrivning på IS. Uttryck som extremistisk jihadistgrupp kan också användas.

Rörelsen har också kallats Islamiska staten i Irak och Syrien (Isis), och Islamiska staten i Irak och Levanten (Isil). Daesh är ytterligare ett namn på gruppen. Uttrycken används inte allmänt av TT men kan förekomma i TT:s texter vid citat av personer som väljer att använda just de begreppen.

Kurdistans arbetarparti

Partia Karkaren Kurdistan (PKK)

Separatistisk vänstergerilla

Revolutionär vänster

DHKP/C, Devrimci Sol (Dev Sol)

Turkisk vänstergerilla

Folkets mujahedin

Mojahedin-e Khalq (MKO)

Iransk regimkritisk rörelse

Internationella sikhiska ungdomsfederationen

International Sikh Youth Federation (ISYF)

Rebellrörelse i Punjab

Babbar Khalsa

 

Sikhisk rebellrörelse i Punjab

Lashkar-i Taiba

 

Muslimsk separatistgerilla i Kashmir

Lysande stigen

Sendero Luminoso

Peruansk vänstergerilla

Colombias förenade självförsvarsstyrkor

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

Högermilis

Colombias väpnade revolutionära styrkor

Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (Farc)

Vänstergerilla

Nationella befrielsearmén

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Colombiansk vänstergerilla

Euskadi ta Askatasuna (ETA)

Baskien och frihet

Baskisk separatiströrelse med stödgrupper

Grapo

Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO)

Antifascistiska motståndsgrupperna första oktober, Spansk vänstergerilla

Aum Shinrikyo

 

Japansk domedagssekt

al-Jamaa al-Islamiyya

Islamiska gruppen

Militanta egyptiska islamister

Hamas

Harakat al-Muqawama al-Islamiyya

Den islamiska motståndsrörelsen, väpnad gren: Izz al-Din al-Qassam

al-Aqsa-martyrernas brigader

Kataib Shuhada al-Aqsa

Avläggare till palestinska Fatah

al-Aqsa-stiftelsen

Stichting al-Aqsa

Stiftelse i Nederländerna för palestinska ändamål

Palestinska folkfronten (PLF)

Jabhat al-Tahrir al-Filastiniyya

Palestinsk vänstergerilla

Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP)

al-Jabha al-Shaabiyya lil-Tahrir

Palestinsk vänstergerilla

Folkfronten för Palestinas befrielse-Generalkommandot (PFLP-GC)

al-Jabha al-Shaabiyya lil-Tahrir/al-Qiyada al-Amma

Palestinsk vänstergrupp

al-Takfir wa al-Hijra

(ung.) Förbannelse och flykt

Nordafrikansk islamistgrupp. Namnet syftar dels på handlingen att förklara andra för otrogna, dels på profetens flykt till Medina som gott exempel

Kahane Chai

Kahane lever

Avläggare till den judiska extremistgruppen Kach

Continuity IRA

Continuity Irish Republican Army (CIRA)

Utbrytargrupp ur IRA i Nordirland

Orange Volunteers (OV)

Oranienfrivilliga

Protestantisk gerilla i Nordirland

Lojalisternas frivilligkår

Loyalist Volunteer Force (LVF)

Protestantisk gerilla i Nordirland

Verkliga IRA

Real IRA

Utbrytargrupp ur IRA i Nordirland

Red Hand Defenders (RHD)

Röda handens försvarare

Aktionsgrupp som samlar medlemmar av flera protestantiska gerillagrupper i Nordirland

Ulsters försvarsförbund/Ulsters frihetskämpar

Ulster Defence Association (UDA)/Ulster Freedom Fighters (UFF)

Protestantisk gerilla i Nordirland

Revolutionära cellerna

Epanastatiki Pirines

Grekisk vänstergerilla

17 november

Dekati Evdomi Noemvri

Grekisk vänstergerilla

Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

Revolutionär folklig kamp

Grekisk vänstergerilla

Nya folkarmén

New People's Army

Filippinsk kommunistgerilla

 

Islamtermer

Använd helst en svensk översättning. Listan ger dock en stavningsrekommendation för de tillfällen då islams egna, vanligen arabiska ord behövs.

Den ger också rekommendationer i fråga om gemen eller versal.

Stavningen av profeten Muhammeds namn har hämtats från NE.

Vid behov, se även TT-språkets transkriptionsregler för arabiska namn

 

Allah

Gud, även hos kristna araber

Allahu akbar

Gud är större/störst, ingår i böneutroparens kallelse; även uttryck för förvåning

amir

furste, befälhavare, stamhövding; emir i svensk text om statschef

amir al-mu'minin

titel för muslimernas främste ledare, översätts De troendes härförare eller De troendes furste

ansar

[med]hjälpare (arabisk plural av nasir), anspelar på en krets som bistod profeten Muhammed

arkan al-islam

islams [fem] pelare: trosbekännelsen, bönen, fastan, vallfärden, allmosor

ashura

shiamuslimsk sorgehögtid

ayatolla

shiamuslimsk titel på den högste ledaren (arabiska ayatu-l-lah/ayat Allah), eg. "Guds tecken"

burka

(plural: burkor) slöja som endast lämnar öppning för ögonen, av arabiskans burqu'

dar al-islam

muslimskt område, "Islams boning"

da'wa

kallelse, mission

dawla

stat, rike; dynasti

dervish

(farsi) dervish, mystiker; det persiska ordet har lånats in i arabiska och turkiska

din

tro, religion; lydnad, ofta i namn som Burhanuddin (Burhan al-Din)

eid

se id

faqih

(plural: faqiher) rättslärd (arabisk plural fuqaha)

fard

det som är obligatoriskt för en muslim

al-Fatiha

inledningskapitlet i Koranen

fatwa

(plural: fatwor) rättsligt expertutlåtande av en mufti eller en religiös ledare (arabisk plural fatawa)

fiqh

rättsvetenskap, juridik; ordagrant "kunskap, förståelse"

hadith

(plural: hadither) berättelse om Muhammeds handlingar och yttranden (arabisk plural ahadith)

hajj

vallfärd (till Mecka och Medina); pilgrim, hederstitel för den som gjort vallfärden (hajja för kvinnor), obs att titel med versal i engelsk text kan förleda en att tro att det är ett namn

halal

"tillåtet"

haram

"förbjudet, otillåtet, olagligt", samma ord som harem, men obs att haram har större betydelseomfång än det svenska ordet som ju oftast avser kvinnokollektivet i ett hushåll, till exempel är Mecka haram för icke-muslimer

al-Haram al-Sharif

helgedomarna på Tempelberget i Jerusalem

hijab

slöja; täckelse, döljande

hijra

"brytning, uppbrott"; Muhammeds flykt från Mecka till Medina år 622, utgångspunkt för den islamiska tideräkningen; undvik den engelska stavningen hegira

huri

(plural: hurier) underskön jungfru (i paradiset)

id al-adha

stora offerfesten

id al-fitr

högtid som avslutar fastemånaden ramadan

ijma

samförstånd, konsensus; överensstämmelse

ijtihad

nytolkning av de religiösa buden för att täcka nya situationer

imam

[böne]ledare; inom shiitisk islam en ledare på hög nivå

iman

tro (subst.)

In shaa Allah

"Om Gud vill, Deo volente"

islam

ordagrant: "underkastelse, överlämnande, hängivenhet"

isnad

kedja av traditioner eller av traditionsbärare som åberopas när man vill hävda framför allt profeten Muhammeds handlingsmönster som norm

jihad

(moralisk eller fysisk) ansträngning; människans kamp mot sina sämre sidor, strävan att följa Guds väg (stora jihad); krig mot islams fiender, strid mot de otrogna (mindre jihad)

jinn

(plural jinner), i äldre tid stavat djinn, i folktro oftast ett ondskefullt väsen, medan Koranen låter förstå att jinner även kan ha andra egenskaper

jum'a

fredag

khatib

predikant

khutba

religiös utläggning, predikan, särskilt vid fredagsbönen

Koranen

på arabiska al-Qur'an, ordagrant "läsningen, recitationen"

madrasa/madrasah

grundskola; koranskola; behöver alltså inte avse en moskéanknuten skola utan kan vara en vanlig skola i det statliga systemet (bruket varierar från land till land)

maghrib

solnedgång; dagens fjärde bön vid solnedgången

mahdi

messiasgestalt

Ma shaa Allah

"Vad Gud önskar, Ske Guds vilja"

masjid

moské (arabisk plural masajid)

maulana/mawlana

herre, beskyddare, mästare (suffixet -na betyder "vår"), titel som i engelsk text ofta skrivs med versal

mihrab

nisch i en moské som visar riktningen mot Mecka

mu'adhdhin

böneutropare (i engelsk text ofta muezzin)

muhajir

(plural: muhajirer) se hijra; person som utvandrar – anspelar på de trogna som följde Muhammed till Medina och förekommer i namn på nutida rörelser, ofta i arabisk plural: muhajirun

mujahid

(plural: mujahider) den som deltar i "heligt krig", i namn på rörelser som återger arabisk pluralmujahidin (inom det persiska språkområdet oftamujahedin)

mujtahid

(plural: mujtahider) den som nytolkar, skriftlärd med hög kompetens

mulla

(plural: mullor) titel, skrivs med gemen begynnelsebokstav

mutharaba

risk- och vinstfördelningssystem i islamiska banker

nabi

profet

nikab

niqab, (oftast) slöja som även täcker ansiktet

p

finns inte i arabiskan

pir

hederstitel för äldre man i farsi och urdu; även titel motsvarande "mästare" i en sufiorden

qibla

böneriktningen mot Mecka, i moské utmärkt med nisch i väggen

qiyas

en metod för att skapa nya regler, inte godkänd inom alla riktingar av islam

rajm

stening

ramadan

fastemånaden, den nionde månaden i den islamiska kalendern

rasul

budbärare, sändebud; (används ofta om profeten Muhammed)

riba

ökning, ocker, ränta

sadaqa

allmosor

salat

tidebön

sawm

fasta

shahada

trosbekännelse, dvs. La ilaha illa-l-lah, wa-Muhammadu rasulu-l-lah. (Det finns ingen gud utom Gud, och Muhammed är Guds sändebud.)

shahid

(plural: shahider) martyr (arabisk plural shuhada)

sharia

den islamiska rätten, lagen; ordagrant "väg"

shiat Ali

ordagrant "Alis parti", dvs. shia

shura

(plural: shuror) rådgivande församling

sufi

(plural: sufier) muslimsk mystiker

sunna

traditioner om Muhammeds handlingar och yttranden; hävd; föredöme; regel, norm

sura

(plural: suror) kapitel i Koranen; (arabisk plural suwar)

takfir

att förklara andra som avvikare från den rätta tron, vanligt begrepp i fundamentalistkretsar som också riktar förklaringen mot andra muslimer

talib

religiös student, "den som söker" (arabisk plural tullab, farsi taliban), härav taliban -er

tawhid

Guds enhet, unicitet – din al-tawhid "enhetens religion", dvs. islam (vilket bland annat innebär förnekande av den kristna treenighetsläran)

ulama

(ibland stavat ulema; arabisk plural av alim) religiösa ledare; skriftlärda, sakkunniga

umma

alla världens muslimer, den islamiska gemenskapen

umra

"lilla" vallfärden, som inte sker vid vallfartshögtiden och inte inbegriper alla de ritualer som följs då

wahhabitisk

som tillhör, gäller en islamisk, bokstavstrogen sekt som uppstod på Arabiska halvön på 1700-talet och präglar dagens saudiska samhälle och talibanernas världsuppfattning

zakat

skatt (till de fattiga), allmosa