Fackuttryck

Terminologi

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, kan nås via internet. Terminologicentrum TNC sörjer för att banken, som innehåller termer och definitioner, utökas kontinuerligt. Ordlistorna synas av fackexperter. Se rikstermbanken.se