Fackuttryck

Lantbruk

NÅGRA UTTRYCK

Det heter:
    spannmålen (inte spannmålet)
    gödseln (inte gödslet)

Bonden sätter potatis och sår utsäde.

Kor kalvar, tackor lammar, tikar (och varghonor) valpar, ston fölar, suggor grisar.

Djur är dräktiga, bara människor är gravida.