Fackuttryck

IT-termer, datatermer

TT har i huvudsak anslutit sig till Svenska datatermgruppens rekommendationer vad det gäller stavningar, förkortningar och liknande för IT-termer.

Gruppens råd och ofta uppdaterade ordlista finns att läsa på www.datatermgruppen.se

På några punkter avviker vi från Svenska datatermgruppens rekommendationer. Exempelvis skriver TT efter samråd med andra stora nyhetsredaktioner internet med gemen begynnelsebokstav. Internet är egentligen ett namn, men dess karaktär av egennamn är inte uppenbar och bruket av liten bokstav är mycket utbrett. Vi anpassar oss till ett skrivsätt som redan är etablerat.

Däremot skriver vi IT versalt, eftersom det minskar risken för missförstånd, särskilt i sammansättningar.

Se även Mediespråksgruppens rekommendation om Internet, dvd och sms.

Vi använder e-posta och mejla som synonymer, däremot inte stavningarna mail och maila.

Vi använder inte ordet knäckare, eftersom det fått klent genomslag i allmänspråket. Skribenten bör i stället vinnlägga sig om att klargöra vad en hackare har för avsikter.

Vi normaliserar namn på e-handelsföretag och webbplatser, t ex Passagen (som har nätadressen - inte namnet - www.passagen.se).