Juridisk information >

Personuppgiftspolicy

25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsregler för hantering av personuppgifter i kraft. Det kallas GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR är en skärpning av PUL och ger nya direktiv som stärker skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter. Texten nedan kommer att uppdateras inom kort med tanke på GDPR.


TT Nyhetsbyrån registrerar och behandlar kunders personuppgifter. TT Nyhetsbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Med “TT Nyhetsbyrån” avses samtliga företag inom 556564-5487 AB TT Nyhetsbyrån. TT Nyhetsbyrån är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina uppgifter. De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, lämna en intresseanmälan eller anmäla dig som spekulant på ett objekt per telefon, e-post eller direkt till oss. TT Nyhetsbyrån kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till TT Nyhetsbyråns samarbetspartners som då kan behandla dina personuppgifter. Samarbetspartners har inte tillstånd att använda dina personuppgifter för andra syften än TT Nyhetsbyråns. Aktuella uppgifter om samarbetspartners finns på TT Nyhetsbyrån hemsida.

Syften med behandlingen

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är för att TT Nyhetsbyrån ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. TT Nyhetsbyrån behandlar även personuppgifter för följande syften:

  • Administrera tjänster som du köper av TT Nyhetsbyrån, samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats och för att TT Nyhetsbyrån ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.
     
  • Marknadsföringsändamål: Dina uppgifter används även i syfte att kunna erbjuda andra relaterade produkter och tjänster som förmedling av pressmeddelanden, som tillhandahålls av TT Nyhetsbyrån och samarbetspartners.
     
  • Direkt marknadsföring kan komma att skickas via ditt konto eller med annan funktion, göras via telefon eller skickas till din e-postadress eller via sms till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick genom att höra av dig till oss på TT Nyhetsbyrån (adress nedan). Dina personuppgifter används även för statistiska ändamål och utvärderingar för att kunna utveckla och förbättra tjänster och produkter.

Bevarande och gallring

TT Nyhetsbyrån bevarar dina personuppgifter under fem (5) år efter det att vår relation har upphört. TT Nyhetsbyrån vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter.
SAMTYCKE
Genom att godkänna våra villkor, genom att använda våra tjänster, registrera dig på vår webbsida, anmäla dig som kund på en tjänst per telefon, e-post eller direkt till oss, samtycker du till TT Nyhetsbyråns insamling och behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges ovan.

Skyldighet enligt lag

I viss utsträckning är registrering och behandling av personuppgifter nödvändig även om du inte lämnat något samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att TT Nyhetsbyrån skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag.

Dina rättigheter

Om du vill veta vilka personuppgifter TT Nyhetsbyrån har om dig, om du önskar rätta eller blockera personuppgift eller om du vill återkalla ditt samtycke, kontakta oss på adressen nedan. Om du begär att TT Nyhetsbyrån slutar behandla dina personuppgifter kan det innebära att TT Nyhetsbyrån inte kan fortsätta att erbjuda tjänsterna. Du har också rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter TT Nyhetsbyrån har om dig och hur dessa används. Begäran om sådant utdrag skickas till adressen nedan.

Användning av cookies och web beacons på webbtjänsten

TT Nyhetsbyrån använder sig av cookies. När du besöker TT Nyhetsbyrån webbsida, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (till exempel dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till TT Nyhetsbyråns webbsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.
De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster.
TT Nyhetsbyrån kan använda så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.
Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacons. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon. Några av våra affärspartners vars innehåll det finns länkar till på den här webbsidan kan också använda sig av cookies eller web beacons.