Dag

22 oktober, 1950

FÖRSTA TV:N PÅ GOTLANDKVINNA BLAND MÄNUTSTÄLLDA TÄNDSTICKSETIKETTERAPHS224887APHS501000APHS119APHS81017http://tt.se/media/image/sdlaLdLTSCQNXgTerry Sawchuk; Maurice RichardAPHS224887Al Alemain Reunion At The Empress Hall In Earls Court London. Mr Winston Churchill Greets Mr Emanuel Shinwell.APHS79189VIKING EGGELINGAPHS224887APHS224887historiskebilder