Dag

26 april, 1946

VIVECA LINDFORS CYKLAR TILL JOBBETBRĂ–DERNA GUTTERIDGEGAPFLABB