Dag

19 februari, 1946

BORTBYTTA BARNBORTBYTTA BARNBORTBYTTA BARNPRINS CARL JOHANS BRÖLLOPMORA-NISSEPRINS CARL JOHANS BRÖLLOPPRINS CARL JOHANS BRÖLLOPDEN SVENSKA FLAGGAN HISSASPRINS CARL JOHANS BRÖLLOPAPHS66381HistoriskebilderFRANK BOYKINHistoriskebilderHistoriskebilderHistoriskebilderHistoriskebilder