Dag

08 oktober, 1939

Allsvenskan 1937/38Allsvenskan 1939/40Allsvenskan 1939/40Allsvenskan 1939/40Allsvenskan 1939/40Mono PrintMono PrintDiMaggio LombardiMono PrintJoe DiMaggio; Ernie LonbardiAPHS134851Mono PrintMono PrintJoe DiMaggio; Ernie LombardiMono PrintMono PrintMono PrintMono PrintWar Britain - Navy - Destroyers Ships - 1939APHS134850APHS134853Mono PrintMono PrintWWII - Volksdeutsche in Poland 1939APHS134854