Dag

11 september, 1936

HOOVER DAM GENERATOR OPENING00126136DOUGLAS MACARTHUR MILTÄRRÅDGIVARE I FILIPPINERNATURKEY ATATURK KING EDWARD00126134GOEBBELS TALAR PÅ ÅTTONDE PARTIDAGENPOWELL BLONDELL TO WED00126212ROBERT BOSCH FYLLER 75 ÅR0884288