Dag

17 februari, 1932

topfoto-20141030232301-6694D 110910-01HELEN FORTESCUEGlass plate mono negativePORTRÄTTÖR VID SITT SENASTE VERKAPHS68209http://tt.se/media/image/sdllh9vGKhJjng