Dag

27 april, 1931

http://tt.se/media/image/sdlspd5fcf8TEATER FÖR HÖRSELSKADADEtopfoto-20141022061331-9958Mahatma Gandhi after the Congress in Karachi, 1931Gerhard Wilk and Rudolf Olden, 1931