Dag

11 januari, 1929

TVÅ BOXARE FÖRE MATCHENFÖRE MATCHEN