Dag

16 november, 1928

EU CN3973 9BIG BENSOCIETETSDAM SKA GÅ PÅ MIDNATTSSOLSBALtopfoto-20131211091139-2012