Dag

05 november, 1928

Calvin Coolidgetopfoto-20131211090727-1757topfoto-20131211090727-3845EU CN4141 14GRAF ZEPPELIN HYLLAS I BERLIN 1928EU CN3902 6KVINNLIG FLYGARE PLANERAR ATT KORSA ATLANTENEU CN3900 12CHICAGOEU CN4141 12EU CN4141 7EN PRESIDENT OCH HANS EVENTUELLA EFTERTRĂ„DAREEU CN4141 9USA Herbert HooverEU CN3900 1100330636