Dag

19 oktober, 1928

topfoto-20131211092013-3258EU CN3937 8EU CN3937 14topfoto-20131210075427-3547Viking Shiptopfoto-20131211092009-5639EU A19370