Dag

16 augusti, 1928

CONEY ISLAND PACKAT MED BADGÄSTERÅNGFARTYGET BREMENtopfoto-20131211091131-1043New York Tom HeeneyEU CN3962 14SJÖSÄTTNING AV ÅNGFARTYGET BREMENSJÖSÄTTNING AV ÅNGFARTYGET BREMENSS BREMENSJÖSÄTTNING AV ÅNGFARTYGET BREMEN