Dag

15 augusti, 1928

London Billy Wellstopfoto-20131211092116-7470EU CN3923 12topfoto-20141023014840-3385EU CN4158 7