Dag

28 juli, 1928

EU CN3915 5EU A20121topfoto-20131211092215-1445EU CN3915 4Paris Lacoste Tildentopfoto-20131211092211-3661EU A20122topfoto-20131211092216-0284Spain King AlfonsoEU CN3915 7EU CN3916 5topfoto-20131211092446-3659topfoto-20131211092215-2509EU CN3915 3topfoto-20131211092507-9655