Dag

24 juli, 1928

EU CN4158 8topfoto-20141023084043-9091EU CN4158 2EU CN4158 1Boxing Gene TunneyEU CN4158 3