Dag

05 maj, 1928

topfoto-20131211092701-8021Thailand Royal Insigniatopfoto-20131210075540-8483EU A20287EU A20294topfoto-20131211081544-8673EU CN3910 13Romania King MichaelCC Pyles Bunioneers 1928EU CN4077 8EU A20288EU A20286topfoto-20131211081537-1653topfoto-20131211082259-0374Thailand King PrachatipokEU A20285topfoto-20131211080125-8915A17635Thailand King Prachatipok