Dag

23 december, 1927

EU CN3910 3EU CN3891 10EU CN3891 11UPPFINNARE AV ELEKTRONISK LJUDMASKIN