Dag

15 november, 1927

topfoto-20141023162707-5203SERGEI RACHMANINOFFARBETSLÖSA GRUVARBETARE MARSCHERAR MOT LONDONINGENJÖRER