Dag

09 november, 1927

EU CN3837 6EU CN3837 5EU CN4329EU CN3855 1EU CN3837 14EU CN3855 2topfoto-20141023163033-8984EU CN3837 7