Dag

14 oktober, 1927

topfoto-20131211091838-6203EU CN3940 14ROY WENSLEY MED SIN TALANDE MASKINMrs Millertopfoto-20131211124141-2297EU CN3940LYCKÖNSKNINGAR INFÖR LÅNGFLYGNINGtopfoto-20131211091841-8067topfoto-20131211091112-0234EU CN3940 11topfoto-20131211124141-2297EU CN4196 5