Dag

19 september, 1927

LEJON SOM FLYGPASSAGERAREEU CN3838 5LOKOMOTIVAMERIKANSK BANKIR I BERLIN