Dag

26 augusti, 1927

EU CN3816 3topfoto-20131211124228-7037EU CN3978 10EU CN3816 2EU CN3852 3EU CN4204 10topfoto-20131211091008-6460EU CN3816 8