Dag

18 augusti, 1927

EU CN3809 10INFÖR FLYGRESANEU CN3877 9POLOSPELARE