Dag

28 mars, 1927

UPPBUREN RACERFĂ–RAREUPPFINNAREN AV FOTOAUTOMATENFARTENS TJUSNINGTORA TEJE