Dag

15 mars, 1927

KRIGSFARTYGPORTRÄTT AV EN OPERASÅNGAREEU CN3846 6EU CN3842 9EU CN3843 8EU CN3842 6EU CN3907 14RÄDDAD TILL LIVET GENOM KONSTGJORD ANDNINGEU CN3844 5