Dag

03 september, 1926

EU CN3854 1DANSÖS I GULDLAMÉEU CN3719 1EU CN3747 212-ÅRIG SMUGGLARE DÖMD TILL FÄNGELSEPÄLS FÖR HELA SLANTENEU CN3719 7EU CN3714 15