Dag

24 augusti, 1926

VALENTINO FUNERALVALENTINOS DÖDEU CN3727 8KVINNA I PROFILÄNKAN TILL WILLIAM CRAWFORD GORGASLIKVAKAEU CN4053 10EU CN3762 7RUDOLPH VALENTINO DÖD