Dag

27 maj, 1926

M/S GRIPSHOLMEU CN3707 9topfoto-20131210075047-0802EU CN3749 13GRIPSHOLMEU CN3785 7EU CN3746 4EU A20105EU CN3707 14