Dag

27 april, 1926

EU CN3717 15EU CN3697 11EU CN3802 14EU CN3802 13EU CN3785 6topfoto-20131210080110-1765EU CN3708 3EU CN3793 1EU CN3802 7EU CN3785 10EU CN3802 10LASTBILSCENTRAL I CHICAGOtopfoto-20131210075444-4678EU CN3802 15U.S. AIR MAILtopfoto-20131210075449-7555EU CN3802 12EU CN3802 9ÅTTKANTIG BYGGNADEN HÄST MED BORDSSKICK