Dag

21 mars, 1926

SPANINGSFLYGPLANET DRONT0000562000085691FLYGTÄVLING BRUNNSVIKEN