Dag

21 mars, 1926

SPANINGSFLYGPLANET DRONT0008569100005620FLYGTÄVLING BRUNNSVIKEN