Dag

07 mars, 1926

FRU KRESGE I HÖGSTA DOMSTOLENSPELKONSTRUKTÖRER