Dag

12 januari, 1926

topfoto-20131209091811-3212EU CN3636 4topfoto-20121212000447-0460A5331EU A21040topfoto-20131209074014-5547BRANDVARNAREEU CN3676 8EU CN3753 6EU CN3754 5ZOO ENGLAND 1920-talEU CN3694 15topfoto-20131209092004-3387