Dag

15 november, 1925

DEMONSTRATION MOT LOCARNOFÖRDRAGETFOSTERLÄDNSKA FÖRBAND DEMONSTRERAREU CN3753 14FOSTERLÄNDSKA FÖRBANDEU CN3615 2