Dag

10 juni, 1923

topfoto-20131209082849-9664topfoto-20120814155729-6911Mono PrintGlass plate mono negative