Dag

25 augusti, 1922

topfoto-20131209085652-4303EU CN3438 11EU CN3438 13topfoto-20131209082943-65821300272topfoto-20120814140728-2218EU CN2863 2EU CN3438 12