Dag

21 augusti, 1922

topfoto-20131209085623-1730topfoto-20131209085628-1690EU CN2870 7topfoto-20131209082903-0605topfoto-20131211075730-0758EU CN3433 12EU CN2903 7Irish Free Statetopfoto-20131209090657-4825EU CN2903 8EU CN2903 91300121EU CN2863 8topfoto-20131209085514-0023topfoto-20131211080115-5040topfoto-20131209085628-3068topfoto-20131209090641-3977EU CN2866 71300174EU CN3485 6topfoto-20131209085458-8538EU CN3328 10